Førdefjorden sett frå Engebø. Best utan 300 tonn gruvestøv og tilsette kjemikaliar.


Den norske regjeringa har sagt ja til at 300 millionar tonn med gruveavfall kan dumpast rett i Førdefjorden, tilsett diverse kjemikaliar. Vi snakkar om ein nasjonal laksefjord som går langs bygder, byar og fantastiske naturområde. Hjelp oss å støtte marknadsføring til fordel for politiske parti som kan stoppe dette om dei vert valde inn på kommunestyret i haust.

Målet med denne kronerullinga er å gjennom lokal marknadsføring mobilisere folk til å delta i lokalvalet og stemme på eit parti som er imot fjorddeponi. 

Støtt prosjektet på reddfjorden.org.

Førdefjorden frå Engebøfjellet.

Regjeringa sitt vedtak kan medføre store konsekvensar for sjø- og turistnæringane. Det er likevel kommunestyret som har suveren reguleringsmyndigheit i slike saker.  Ved å få folk rundt Førdefjorden til å nytte røysteretten og stemme på eit parti som er imot deponi kan vi ta fjorden tilbake på demokratisk vis.

Det stadfesta også Bergens Tidende på leiarplass 3. august: Endringar i korleis kommunestyra er sett saman opnar for å bruke reguleringsplanane til å stanse deponiet.

Men det krev eit nei-fleirtal på kommunestyret, det vil seie minst 11 av 21 representantar.
Spesielt alvorleg er det at Nordic Mining sine gruveplanar vart presenterte i 2008, medan det var kommunestyret som vart vald inn i Naustdal 2007, året før, som sa ja til deponi i Førdefjorden. Fleirtalet (Ap, H og Sp) handla altså utan mandat frå veljarane. Dei fortener ikkje ny tillit.

La oss ta fjorden attende.

Røyst på eit parti som er imot fjorddeponi. 

Og hjelp oss å få fram bodskapen til andre veljarar i Naustdal og dei tre andre kommunane rundt Førdefjorden. 

Vi vonar du rullar nokre kroner vår veg for å hjelpe å stoppe dette. 

Du kan hjelpe på reddfjorden.org.

P.S. Galskapen har blitt omtala av The GuardianThe TelegraphBBC og mange andre.